Bas: Enkel skalövning G-dur

Chords

01234567891011121314151617181920212223
E
B
G
D
A
E
B
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
(/) Slide Up  (\) Slide Down  (h) Hammer On  (p) Pull Off  (b) Bend (r) Release (v) Vibrato

Stave 1:

G|---------------------9--11--12--
D|----------9--10--12-------------
A|--10--12------------------------
E|--------------------------------

Stave 2:

G|--12--11--9--------------------
D|-------------12--10--9---------
A|------------------------11--9--
E|-------------------------------

Stave 3:

G|---------------------9--11--12--11--9---------------------
D|----------9--10--12--------------------12--10--9----------
A|--10--12------------------------------------------12--10--
E|----------------------------------------------------------

Stave 4:

G|---------------------9--11--12/14--12--11------------------------
D|----------9--10--12------------------------14--12\10--9----------
A|--10--12-------------------------------------------------12--10--
E|-----------------------------------------------------------------

Stave 5:

G|---------------------9--11--12/14--12--11-------------------------
D|----------9--10--12------------------------14--12--10--9----------
A|--10--12--------------------------------------------------12--10--
E|------------------------------------------------------------------

Stave 6:

G|------------------------11--12--14--12--11------------------------
D|----------9--10--12/14----------------------14--12\10--9----------
A|--10--12--------------------------------------------------12--10--
E|------------------------------------------------------------------

							http://www.guitartabcreator.com
Tab Notes
Övningen syftar till att öka fingersmidigheten och att öva på olika sätt att byta position. I detta fallet används två positioner. Huvudregeln är ett finger per band. Stave 4 och Stave 5 är nästan identiska. I Stave 4 används slide konsekvent för att byta position. I Stave 5 däremot så används en längre sträckning för att byta position. Använd den variant som känns bäst för dig, men öva på båda varianterna.
Instruments
{"strings":[[[".",".",".",".",".",9,11,12],[".",".",9,10,12,".",".","."],[10,12,".",".",".",".",".","."],[".",".",".",".",".",".",".","."]],[[12,11,9,".",".",".",".","."],[".",".",".",12,10,9,".","."],[".",".",".",".",".",".",11,9],[".",".",".",".",".",".",".","."]],[[".",".",".",".",".",9,11,12,11,9,".",".",".",".","."],[".",".",9,10,12,".",".",".",".",".",12,10,9,".","."],[10,12,".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",12,10],[".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]],[[".",".",".",".",".",9,11,12,"/",14,12,11,".",".",".",".",".",".","."],[".",".",9,10,12,".",".",".",".",".",".",".",14,12,"\\",10,9,".","."],[10,12,".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",12,10],[".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]],[[".",".",".",".",".",9,11,12,"/",14,12,11,".",".",".",".",".","."],[".",".",9,10,12,".",".",".",".",".",".",".",14,12,10,9,".","."],[10,12,".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",12,10],[".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]],[[".",".",".",".",".",".",".",11,12,14,12,11,".",".",".",".",".",".","."],[".",".",9,10,12,"/",14,".",".",".",".",".",14,12,"\\",10,9,".","."],[10,12,".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",12,10],[".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]]],"numberofstrings":4,"notes":["G","D","A","E"],"capo":0,"stringnotes":["G2","D2","A1","E1"],"comments":["Stave 1:","Stave 2:","Stave 3:","Stave 4:","Stave 5:","Stave 6:"],"timing":[["W","W","W","W","W","W","W","W"],["W","W","W","W","W","W","W","W"],["W","W","W","W","W","W","W","W","W","W","W","W","W","W","W"],["W","W","W","W","W","W","W","W",null,"W","W","W","W","W",null,"W","W","W","W"],["W","W","W","W","W","W","W","W",null,"W","W","W","W","W","W","W","W","W"],["W","W","W","W","W",null,"W","W","W","W","W","W","W","W",null,"W","W","W","W"]],"timingvisible":false,"tabcounter":19,"stave":5,"totalstaves":6,"instrument":"4bass","selectedtuning":"4bass","version":"13"}

Member for

2 years 7 months
Submitted by Per Wockatz on Sun, 2020-10-25 03:09